Начало | История

История на трамвайния завод

История на завода
1928 г. Първи ремонт на трамвайна
мотриса тип “Цепелин”

В периода om 1901г. до 1916г. В София не e имало отделна самостоятелна работилница и подържането на трамваите, ремонта и обслужването им се състояло само в подмяна на готови резервни части, което е извършвано в самото депо. Машините, с които тогава единственото депо "Мария Луиза" е разполагало, са били: бандажен струг, хидравлична преса, банциг, циркуляр за дърво, хобел-машина, шепинг, три малки бормашини, малък дърводелски струг.

История на завода
1928-1930 г. Произведени 12 броя
летни ремаркета тип „Кардалев”

Постепенно нуждите от по-добра техническа поддръжка и ремонт на подвижния състав нарастват, поради което организирането на самостоятелна работилница става необходимост.

История на завода
1928-1930 г. Произведени 10 броя
ремаркета серия 651, тип „Лодка”
с нисък под

През 1927г., когато трамваите минават изцяло под ръководството на Столичната община, е организирана и обзаведена "Главна техническа работилница" на територията на депо "Мария Луиза". За тази цел то е разширено, а към работилницата са създадени специални отделения: инструментално, шлосеро-стругарно, монтьорско, ковашко, бобинажно, бояджийско, тенекеджийско, сарашко, леярно, стрелково и др.

История на завода
1933-1935 г. Построяване на депо
Красно село – днешното поделение
„Трамкар”

Тази година  -   1927г.,  се приема за годината на създаването на предприятието за ремонт, възстановяване и преустройство на трамвайни мотриси и ремаркета.

История на завода
1936 г. Произведени първите 6 броя
български мотриси

През периода от 1927г. до 1931г. в трамвайната работилница са възстановени бракувани ремаркета и са преустроени от зимни в летни 20 броя от тях. През същия период започнал и ремонт на спирачните механизми, в резултат на което се привеждат в изправност всички трамваи.

История на завода
1937-1938 г. Произведени 20 броя
ремаркета за трамвайна мотриса
„Бреда”

През 1931г. е доставена и монтирана в леярната към техническата работилница, първата в страната електродъгова пещ за топене на стомана.
В края на същата година трамвайното предприятие разполага със солидна за времето си работилница, която е основата за бъдещото развитие на дейността ремонт и производство на трамваи.

История на завода
1936 г. Модернизирана трамвайна
мотриса тип „Цепелин”

За този голям технически подем в развитието на предприятието, и по-специално на техническата работилница, значително допринесъл инж. Кардалев, който е и първият началник на техническата работилница. По негово предложение и под негово ръководство от бракувани шасита на мотриси са направени първите 12 броя ремаркета серия 501-512 - зимни и летни, а в периода 1934 - 1935г. за първи път в работилницата са построени изцяло 12 броя ремаркета, серия № 301-312 само с ръчна спирачка.

История на завода
1939-1951 г. Произведени 54 броя
трамвайни мотриси и 71 броя
трамвайни ремаркета тип „ДТО”

През 1936г. се слага началото на българското трамвайно строєне в Главна техническа работилница, с построяването на първите български двуосни трамвайни мотриси с инв. номера от 41 до 46. Те са произведени на основата на шасита от съществуващи трамваи, а двигатели и контролери доставени от Бреда-Ансалдо Марели.

История на завода
1951-1960 г. Произведени 20 броя
трамвайни мотриси и 24 броя
ремаркета тип „Република”

През 1937г. - 1938г. са построени 20 броя ремаркета №351 - №370 с ръчна и електрическа спирачка, нитовани шасита и дървена каросерия.
През 1939г. - 1940г. са построени изцяло 7 броя нови мотриси с отделни талиги -заварена конструкция, като са използвани вносни контролери и двигатели, те са с ръчна и електрическа спирачка.

История на завода
1958-1961 г. Произведени 25 броя
трамвайни мотриси и 21 ремаркета
тип „Комсомолец”

През периода 1941 г. - 1943г. са построени 12 броя ремаркета с ръчна и въздушна спирачка и 2 броя мотриси №32 и №33. Корпусите на електрическите мотори на тези трамваи са отляти и обработени в самата работилница.
С увеличаването на подвижния състав се явява нужда от ново депо. Депо "Красно село" става второто трамвайно депо на София. Модерната за времето си светла и просторна сграда с горно осветление (оберлихт) е построена през 1934г.

История на завода
1961-1964 г. Произведени първите 54
броя български съчленени трамвайни
мотриси тип „Космонавт”

Тъй като трамвайната работилница в депо "Мария Луиза" доста пострадала от бомбардировките през 1943-1944г., машините били евакуирани във Владая и в депо "Красно село".

История на завода
1965-1979 г. Произведени 80 броя
трамвайни мотриси тип „София 65”
и тип „София 70”

След края на войната евакуираните във Владая машини са пренесени и монтирани в помещенията на депо "Красно село", където се преместила Главната техническа работилница. В нея се извършва ремонт и възстановяване на силно повредените от бомбардировките мотриси и ремаркета.

История на завода
1975 г. Завод за трамваи „София”

След разширение и преустройство, наново оборудваната Главна техническа работилница на Дирекция на трамваите и осветлението (ДТО), възстановява през 1947 г. новото производство на мотриси и ремаркета. Междувременно работилницата е оборудвана с нови машини (стругове, шепинг-машини, щос-машини, фрези, въздушен чук и др.)

История на завода
1979-1983 г. и 1984-1986 г. Произведени
67 броя съчленени трамвайни мотриси
серия Т6М-400 (тип „София 100”)

По разработка на инж. Й. Йорданов през 1951г. започва производство на трамвайни мотриси тип "Република" с ръчни и въздушни спирачни системи (кран машинист) като електродвигателите , контролерите, мотор-компресорната група и главният прекъсвач са изработени у нас.

В същата година е построен първият български тролейбус ТБ-51 (по образец на руския МТБ-82).

История на завода
1983-1984 г. Произведени 25 броя
двойно съчленени трамвайни мотриси
серия Т8М-301 (тип „България 1300”)

В края на 1951 г. техническата работилница се обособява като самостоятелен завод "6 Септември " за производство и ремонт на трамвайни мотриси, ремаркета и тролейбуси, а също така и производство на каросерии за градски автобуси.

През 1959г. новото производство на трамвайни мотриси и тролейбуси се отделя от завод "6 Септември" и преминава към СП "Градски пътнически транспорт", като се обособява наново "Главна техническа работилница за ремонт и производство на трамваи".

История на завода
1984-1987 г. Произведени 60 броя
съчленени трамвайни мотриси с
групово задвижване за серия Т6М-700

В периода 1959 - 1963г. са произведени 15 броя трамвайни мотриси от ново поколение тип "Комсомолец" и 16 броя четириосни ремаркета предназначени за тях. Тези мотриси са с дължина 14 м и са оборудвани с по четири тягови двигатели по 50 квт. По-голямата инсталирана мощност позволява на мотрисите да се изкачват по линии с големи наклони и да се движат със скорост 60 - 65 км/ч.

История на завода
1987-1988 г. Произведени 24 броя
съчленени трамвайни мотриси с групово
задвижване за междурелсие 1435 мм серия
Т6МД-1000 и 6 броя съчленени трамвайни
мотриси с групово задвижване за
междурелсие1435 мм тип С6К с
индиректна система за управление

При тази серия за първи път у нас се пускат в експлоатация трамвайни мотриси с гумени тампони между бандажите и главините на ходовите колела. Това помага за намаляване на износването на релсовите съоръжения и бандажите и понижаване на шума при движение. Със същата цел специални гумени тампони са поставени и под обресоряващите пружини на талигите.

История на завода
1988-1991 г. Произведени 32 броя
съчленени трамвайни мотриси с групово
задвижване за тип Т6М-700М и 2 броя
съчленени трамвайни мотриси с групово
задвижване тип Т6К с индиректна
система за управление

Първият български шестосен съчленен трамвай модел "Космонавт" се произвежда, през 1961г. Особеното в него е, че каросерията е получена от съчленяването на две секции, което значително увеличава обема на мотрисата и създава удобство за пътниците. От тази серия са произведени общо 63 броя.

История на завода
1991 г. Произведен 1 брой двойно-
съчленена трамвайна мотриса с групово
задвижванесерия Т8М-700М

С оглед на повишаване на експлоатационните и техническите качества на съчленените трамвайни мотриси през 1964г., се произвежда прототип с инвентарен номер 963 с нови талиги и каросерия "Космонавт". На тази база от 1965г. започва серийното производство на трамвайни мотриси тип "София", серия 801 с дължина 20 м.

История на завода
1998-2002 г. Извършена модернизация
с удължаване на 39 броя трамвайни
мотриси серия Т6М-700М. На 25 от тях
е вградена нископодова секция
с възможност за монтиране на рампа
за инвалиди

По-късно върху основата на тази конструкция се произвежда и двойносъчленена осемосна трамвайна мотриса тип "София-70", различаваща се от серия 801 по значителната си дължина - 26 430 мм, и нова конструкция, столчета за пътниците.
През 1964г. предприятието се преобразува в Клон 4 - "Производство и ремонт на трамваи и тролейбуси" на СП "Градски транспорт ".
През 1969г. е монтирана и пусната в експлоатация нова хидравлична преса за колооси, която заменя използваната до тогава водна преса.
В началото на 1976г. предприятието се преименува на Завод за трамваи "София".

История на завода
1994 г. Произведен 1 бр. тролейбус
„ТК-130” с електронно контактно
управление

През 80-те години са доставени и монтирани редица специализирани машини и съоръжения за подобряване на качеството и организацията на работа:- Колосен струг тип "Рафамет" - 1984г., -Импрегнационна уредба тип "Хитека", -Металорежещи машини с цифрово-програмно управление. След произведените трамвайни мотриси "София" - 100 и "България 1300", които по принцип не се различават от мотриси "София", освен по каросерията, я "Завод за трамваи София" премина на производство на нов тип трамваи.

История на завода
1999 г. реставрира трамвайна мотриса
тип „МАН-Сименс-1935 г.”, а през 2000 г.
изгради по запазена документация
върху автентична ходова част ремарке
тип „ДТО – Кардалев 1928 г.”

През 1986г. е произведен първият български трамвай с групово задвижване - тип Т6М-700 (инв. №701). През следващата година на базата на тази конструкция е произведен трамвай за междурелсие 1435 мм, тип Т6МД-1000.
В началото на 90-те години е преустановено производството на български трамвайни мотриси. Последният български трамвай, е произведен месец май 1991 г. във фирма "ТРАМКАР", kakmo om 1990г. се нарича завода.
През 1994г. e произведен в "ТРАМКАР" 1 бр. тролейбус "ТК-130" с електронно контакторно управление, който е- пуснат в редовна експлоатация през 1997г.

История на завода
2002 г. Модернизация на трамвайна
мотриса за нормално междурелсие:
импулсен регулатор; възможност за
вграждане на нископодова секция
с рампа за инвалиди
История на завода
2002 г. Произведен 1 бр. тролейбус
тип „София 2002”
История на завода
2005 г. Произведени 2 бр. тролейбуси
с частично нисък под тип „Cobra”

В периода 1997г. – 2001г. основно направление в дейността на "ТРАМКАР" е модернизация на трамвайния подвижен състав, която се прави на съществуващи трамвайни мотриси от серия Т6М 700М. Модернизацията се изразява в няколко основни направления:

- Увеличаване на надеждността и снижаване на експлоатационните разходи
- Нов редуктор
- Ново буксово окачване
- Подобрена връзка кош-талига и ново цен¬трално ресорно окачване
- Усилване на каросерията на новия и ста¬рите кошове с арки
- Повишаване безопасността на движение
- Спирачки на ниските обороти
- Вграждане на статичен преобразувател
- Допълнителни пясъчници пред 7-ма колоос
- Система за бдителност
- Устройство за изключване на допълнителните консуматори при преминаване през автоматични стрелки
- Повишаване комфорта на пътуване
- Нов дизайн и ефектно външно оцветяване
- Нов съвременен интериор
- Противохлъзгащо покритие на пода
- Нови удобни ергономични седалки
- Цветни стъкла на салона
- Тръбна арматура с пластмасово покритие
  Осветление и отопление със значително подобрени характеристики и надеждност
- Челна, задна и странични осветени информационни табели
- Повишаване комфорта на работното място на водача
- Нов функционален ватмански стол
- Нов пулт за управление
- Отопление и вентилация на кабината с обдухване на челното стъкло

История на завода
2007 г. Произведен последният
трамвай от серията 900H

Освен изброените направления и елементи на модернизация при трамвайните мотриси от серия Т6М - 700М в процеса на въздействие се реализира и удължаване на мотрисата (от двусекционен трамваят става трисекционен), чрез вграждане на нов среден модул. Това повишава превозната способност на трамвая.

С цел запазване на уникални типове стари трамваи и ремаркета  ТРАМКАР EАД през 1999 г. реставрира трамвайна мотриса тип "МАН - Сименс - 1935г.", а през 2000 г. изгради по запазена документация върху автентична ходова част ремарке тип "ДТО - КАРДАЛЕВ 1928 г.".

История на завода
2008 г. Произведен първият от 18 бр.
модернизирани мотриси Т6М-700IT

През месец май 2000г. в ТРАМКАР е изработена трамвайна мотриса за двупосочно движение (тип пендел). Приложението ú е при ремонт на релсовия път за обслужване на пътниците по един коловоз (двупосочно).
През 2002г. е модернизирана една от трамвайните мотриси за междурелсие 1435мм с вграждане на подобренията от талиги Т-81 в талига Т-86 и електрическо оборудване разработено от фирма „АЛСТОМ” – Чехия.

История на завода
2009 г. Модернизирана
трамвайна мотриса Т6М-700

През 2002г. започва преустройството на автобус тип „Cobra” с висок под в тролейбус.

През 2005г. в фирма „Трамкар” са преустроени два броя автобуси тип „Cobra” с частично нисък под в тролейбуси, като електрическото оборудване е внос от Румъния.
Последната модернизирана трамвайна мотриса от серията 900Н е пусната в експлоатация през 2007г.

През 2006г.  фирма „Трамкар” сключва договор с Чешката фирма „ИНЕКОН” като подизпълнител за модернизиране на 18 броя трамвайни мотриси от серията Т6М-700 -първият е пуснат е пуснат в експлоатация в началото на 2008г.

В края на 2008г. „Трамкар” сключва договор за основен ремонт и частична модернизация на 9 бр. трамвайни мотриси от тип Т6М-700.

Освен изброените нови изделия в „Трамкар” през всичките цитирани по горе  години се извършват ремонти на всички видове трамвайни мотриси, тролейбуси „Икарус”, талиги, колооси, двигатели и производство на 74 бр. електронни спиркови знаци, билетни каси и три броя траурни влакчета с ремаркета.

През ноември 2008г. фирма „Трамкар”ЕАД се влива в „Столичен Електротранспорт”ЕАД и се преобразува в поделение „Трамкар”, като продължава да изпълнява основните си дейности.

  • Контактна информация на поделение "Трамкар"
  • Обратно към история на компанията  
  •  

    Полезни връзки