„Доставка на въгленови вложки за токозематели на тролейбуси и трамвайни мотриси”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

„Доставка на въгленови вложки за токозематели на тролейбуси и трамвайни мотриси”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,66 MB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (441 КB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията. /к.04.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,6 KB).

 

 

 Отваряне цена ОП заДоставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси“/к.07.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

DOC формат (134 KB).

 
 
 
 Временно класиране по ОП за "Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси" /к.07.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

XlS формат (24 KB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  от заседания на комисията. /к.21.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (41,1 KB).

 

 

 

Решение за класиране на участниците  /к.21.05.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,17 KB).

 

 

 

 Договор №79/02.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.03.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,39 МB).

 

 

 

Информация за освобождаване на гаранция за участие  /к.04.06.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,33 KB).

 

 

 Междинни плащания по договор  №79/02.06.2015 /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (198 KB).

 

 

  Междинни плащания по договор  №79/02.06.2015 /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (217 KB).

 

 

 Междинни плащания по договор  №79/02.06.2015 /к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (209 KB).

 

 

 Информация за приключил договор №79/02.06.2015г., за изпълнение на поръчката /к.23.05.2019г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (123 КB).

 

 

 

 

Полезни връзки