Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                           “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                     ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                    на :

Конкурс № 4: Павилион смесена конструкция     с обща площ от 33.50 кв.м., прилежащ санитарен възел   , захранен с ток и вода , находящ   се  на последна спирка тролейбус № 1 – “V-та градска болница”  
Първоначална месечна наемна цена : 400 (четиристотин лв). без вкл.ДДС ;

Конкурс № 5:  Павилион лека конструкция , представляващ  две помещения  с обща площ от 18 кв.м. и санитарен възел, находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс  № 6: Отдаване под наем на площи   за монтиране на   автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД   
Трамвайно депо “Искър” – администрация -  60 (шестдесет) лв. без ДДС ;
Тролейбусно депо “Искър” – диспечери -     120 ( сто и двадесет) лв. без ДДС ;
Централно управление                               - 87(осемдесет и седем) лв. без ДДС ;
Трамвайно депо “Красна поляна” – администрация- 54(петдесет и четири) лв. без ДДС

Конкурс  № 7:  Стол  за хранене и кафе в почивна база – гр.Ахтопол
Първоначална месечна наемна цена : 725 (седемстотин двадесет и пет)  лв. без  вкл.ДДС

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 20.05.2015 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за  конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  20.05.2015 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025 

                                                                                www.elektrotransportsf.com                   
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 
 


Полезни връзки