Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на накладки фрикционни за спирачки”

“Доставка на накладки фрикционни за спирачки”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на накладки фрикционни за спирачки”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,18 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (357 КB).

 

 
Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 28.07.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (15 КB).

 

 


Оценяване на участниците,  без цени  /к.29.07.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,97 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.29.07.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията и класиране /к.10.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (59 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.10.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10 КB).

 

 

 

Договор 124/18.08.2015г. за изпълнение на поръчката  /к.24.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,90 МB).

 

 

 

Освобождаване на гаранция за участие  /к.26.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 124/21.08.15г.  /к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (272 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор 124/21.08.15г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (211 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 124/21.08.15г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (212 КB).

 

 

 

Междинно и окончателно плащане по договор 124/21.08.15г.  /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (370 КB).

 

 

 

 Окончателно плащане по договор 124/21.08.15г.  /к.19.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (204 КB).

 

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 15.10.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (382 КВ).

 

 


Полезни връзки