Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"

“Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на резервни части за  трамвайни мотриси тип: “Т6М 700”, “Т8М 700М”
“T6B5”,  “T6A2 SF”,  “T6A2 BG”,  “Т4Д С” и „Т4ДМ“”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (486КВ).

 

 

Информация до медиите за доставка на резервни части за трамвайни мотриси 2015г.

Информация в PDF формат.

 

 

Чертежи на резервните части:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (13,3 МВ).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 11.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (17 КB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.25.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (27 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.25.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 


Протоколи  от заседания на комисията  /к.14.09.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (72 КВ).

 

Решение за класиране /к.14.09.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9 КВ).

 

 

 Договор №158/01.10.15г. /к.15.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие  /к.28.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,95 МB).

 

 

 Договор №170/23.10.15г. /к.30.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

 Окончателно плащане по договор №158/01.10.15г. /к.20.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (210 КВ).

 

 Междинно плащане по договор №158/01.10.15г. /к.20.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (203 КВ).

 

 

 Окончателно плащане по договор №170/23.10.15г. /к.20.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (224 КВ).

 

 Окончателно плащане по договор №170/23.10.15г. /к.19.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (221 КВ).

 
Междинно плащане по договор №170/
23.10.15г. /к.18.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (373 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (419 КВ).

 

 

 

 


Полезни връзки