“Доставка на изделия от цветни метали”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трамкар"
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

“Доставка на изделия от цветни метали”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (308 КB).

 

 

 Протокол от заседанието на комисиията и класирането на участниците /к.07.07.2015г./:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (133 КB).

  

 Класиране на участниците /к.07.07.2015г./

 Изтегли документацията в RAR форматRAR формат (50 КB).

 

 

 Договор 9-Тк/10.08.2015г. с избраният изпълнител на поръчката /к.10.08.2015г./

 Изтегли документацията в RAR форматRAR формат (4,70 МB).

 

 

 Междинно и окончателно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.20.10.2015г./

 Изтегли документацията в RAR форматRAR формат (211 КB).

 

 

Oкончателно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.20.11.2015г./

 Изтегли документацията в RAR форматJPG формат (234 КB).

 

 

 Oкончателно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.18.12.2015г./

 Изтегли документацията в RAR форматJPG формат (334 КB).

 

 
Oкончателно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.20.01.2016г./

 Изтегли документацията в RAR форматJPG формат (223 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.19.02.2016г./

 Изтегли документацията в RAR форматRAR формат (208 КB).

 

 

 Междинно и окончателно плащане по договор 9-Тк/10.08.2015г.  /к.18.03.2016г./

 Изтегли документацията в RAR форматRAR формат (392 КB).

 

 

Useful links