Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. ''Трансенерго и РП'' обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (490 КB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (142 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 11.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4,03 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (534 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (189 КВ).

 

 

 Протоколи от заседания на комисията:/к. 20.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (8 МB).

 

 

 Решение за класиране на участниците:/к. 20.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4 КB).

 

 

Договор №126/08.09.15г., Договор №127/05.10.15г.за изпълнение на поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,40 МВ).

 

 

 

 

 

 


Полезни връзки