Home | Public Orders | “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”

“Доставка на В и К части, брави и строителни материали”

E-mail Print
There are no translations available.


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

 “Доставка на В и К части, брави  и строителни материали”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (524 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (368 КB).

 

 

Отговор на въпрос на участник  /к.13.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (117 КВ).

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 20.10.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4 MB).

 


Оценяване на участниците,  без цени  /к.04.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.04.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (118 КВ).

 

 Протоколи  от заседания на комисията:/к. 14.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (177 КB).

 

 

Решение за класиране  /к.14.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12 КВ).

 

 Договори: №3/07.01.2016г., договор №4/07.01.2016г., и договор №5/07.01.2016г. за изпълнение /к.13.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,61 МB).

 

 
Договор: №11/20.01.2016г., 
за изпълнение /к.28.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (6,56 МB).

 

 Допълнително споразумение към договор: №11/20.01.2016г.,  за изпълнение /к.28.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (134 КB).

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.05.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КB).

 


Междинно плащане по договор №3/07.01.2016г.  /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (326 КB).

 

 

 

Окончателно плащане по договор №11/20.01.2016г.  /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (329 КB).

 

 

 

 

 


Useful links