Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на подови настилки”

“Доставка на подови настилки”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под.Трамкар, обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на подови настилки”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (5,24 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (159 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 23.10.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,84 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.26.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (784 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.26.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (114 КВ).

 

 

Протоколи  от заседания на комисията:/к. 21.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (107 КB).

 

 

Решение за класиране  /к.21.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9 КВ).

 

 

Решение за прекратяване на обособени позиции  /к.21.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (190 КВ).

 

 

Информация за връщане на гаранция за участие на отстранен участник  /к.14.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КВ).


 

Договор №1-Тк/13.01.2016г. за изпълнение на поръчката /к.19.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,61 МB).

 

Информация за връщане на гаранция за участие  /к.19.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4 КВ).

 

 

Договор №2-Тк/22.01.2016г. за изпълнение на поръчката /к.26.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,02 МB).

 

Информация за връщане на гаранция за участие  /к.28.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4 КВ).

 

 


Полезни връзки