Home | Public Orders | "Доставка на метални изделия"

"Доставка на метални изделия"

E-mail Print
There are no translations available.


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на метални изделия”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (615 kB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване /к.25.09.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (118 КВ).

 

Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 02.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,52 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.19.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8 КВ).

 

Отваряне на цените /к.19.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (115 КВ).

 

Протоколи от заседания на комисията /качено 12.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6180 КВ).

 

Решение за класиране  /качено 12.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (337 КВ).

 

 

Договор №29/10.03.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 14.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,48 МВ).

 

 

Договор №38/23.03.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 01.04.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,22 МВ).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на класираните на 1-во и 2-ро място  /качено 04.04.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (375 КВ).

 

 

 

 


Useful links