“Доставка на бетон”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на бетон”
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (543 kB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 23.10.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,53 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.23.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (42 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.23.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (122 КВ).

 

 

Протоколи  от заседания на комисията  /к.30.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (18 КВ).

 

Решение за класиране /к.30.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (605 КВ).

 

 Договор №130/16.11.2015г.,  за изпълнение:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,48 МB).

 

 


Полезни връзки