Home | Public Orders | “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД"

“Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:


“Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД"
Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (5,22 МB).

 

 Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (113 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 11.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (18 КB).

 

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.11.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.11.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (116 КВ).

 

 

 Протоколи  от заседания на комисията:/к. 21.12.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (83 КB).

 

 

Решение за класиране  /к.21.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (11 КВ).

 

 

Решение за прекратяване на обособени позиции  /к.21.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (167 КВ).

 

 Договори: №1/07.01.2016г., и договор №2/07.01.2016г.за изпълнение /к.12.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,65 МB).

 

 

 Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.22.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

Договор №9/20.01.2016г.за изпълнение /к.25.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (8,57 КB).

 

 

Междинно плащане по договор договор №2/07.01.2016г.  /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (229 КB).

 

 


 

 

 

 


Useful links