Home | Public Orders | “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

“Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП''  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (494 КB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (154 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 01.03.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (6,00 MB).

 

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.28.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9 КВ).

 

Отваряне на цените /к.28.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (188 КВ).

 

 

Протоколи от заседания на комисията /к. 12.04.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (14,4 MВ).

 

Решение за класиране  /к. 12.04.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (0,99 MВ КВ).

 

 

Договор №139/13.05.16г., Договор №140/17.05.16г.за изпълнение на поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,9 МВ).

 

 

 

 


Useful links