Home | Public Orders | Доставка на силови кабели

Доставка на силови кабели

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП''  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 

         “Доставка на силови кабели”

 


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (473 КB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (159 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията:/к.10.02.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,52 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.21.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9 КВ).

 

Отваряне на цените /к.21.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (188 КВ).

 

 

Протоколи от заседания на комисията /к. 31.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12,6 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 31.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,28 МВ).

 

 

Договор №133/20.04.16г., Договор №134/25.04.16г.за изпълнение на поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (15,6 МВ).

 

 

 

 


Useful links