Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове"

"Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

             

"Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (14 MB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (147 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 16.05.2016г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,83 MB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.21.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (20 КВ).

 

Отваряне на цените /к.21.06.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (21 КВ).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5  от заседания на комисията /к. 10.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,3 МВ).

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (14,1 МВ).

 

Решение за класиране  /к. 10.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,43 МВ).

 

 

Договор №110/07.09.16г., Договор №111/08.09.16г. Договор №117/13.09.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 27.09.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,97 МВ).

 

 

Договор №137/19.10.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 21.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (588 KВ).

 

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 07.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (139 КВ).

 

 


Полезни връзки