Home | Public Orders | "Покупка на топлинна енергия"

"Покупка на топлинна енергия"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка,
чрез договаряне без предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

                  "Покупка на топлинна енергия"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,81 МB).

 

 

Протокол и доклад  от заседания на комисията /к. 11.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,49 МВ).

 

 

Решение за класиране и избор на изпълнител /к. 11.08.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (320 КВ).

 

 

Договор №131/03.10.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 14.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (288 КВ).

 

 


Useful links