Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на гаражни клетки

Търг с тайно наддаване за продажба на гаражни клетки

Е-мейл Печат
Normal 0

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 351 по точка 6/  14.07.2016г.. обявява търг с тайно наддаване за продажба на гаражни клетки.

Търгът ще се проведе на 29.07.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва:

1.Обособена позиция 1 - Продажба на Гаражни клетки с врата – 19 кв.м – 3 бр.

Наименование отпадъка

Количество броя

Първоначална цена в BGN

Единична цена в BGN

Всичко цена в BGN

1

Гаражни клетки с врата – 19 кв.м, както следва 3/6/2.5

6

125,00 лв.

750,00 лв

1.1.

Метална врата 2 части

6

172,00 лв.

1 032,00 лв.

Всичко първоначална сума за обособена позиция 1

1782,00 лв.

 

 

 

 

 

2. Обособена позиция 2 Продажба на Гаражни клетки без врата – 19 кв.м –12 бр.

Наименование отпадъка

Количество броя

Първоначална цена в BGN

Единична цена в BGN

Всичко цена в BGN

2

Гаражни клетки без врати – 19 кв.м, както следва 3/6/2.5

12

125,00 лв.

1 500,00 лв

Всичко първоначална сума за обособена позиция 2

1 500,00 лв.

 

 

 

 

 

3. Обособена позиция 3 Продажба на Гаражни клетки без врата в лошо състояние – 19 кв.м –3 бр.

Наименование отпадъка

Количество броя

Първоначална цена в BGN

Единична цена в BGN

Всичко цена в BGN

3

Гаражни клетки без врати – 19 кв.м, както следва 3/6/2.5

3

56,00 лв.

168,00 лв

Всичко първоначална сума за обособена позиция 3

168.00 лв.

 

 

 

 

 

4.Обособена позиция 4 Продажба на Гаражни клетки без врата – 19 кв.м – 3 бр.

Наименование отпадъка

Количество броя

Първоначална цена в BGN

Единична цена в BGN

Всичко цена в BGN

4

Гаражни клетки без врати – 19 кв.м, както следва 3/6/2.8

3

156,00 лв

468,00 лв

Всичко първоначална сума за обособена позиция 4

468,00 лв.

 

 

 

 

 

 

Участниците имат право да огледат демонтираните елементи,  предмет на търга.

Всеки участник може да участва за една или няколко обособени позиции, както и за отделни бройки по обособени позиции 1;1.1; 2; 3.

 

Размерът на депозита за участие в търга: Обособена позиция 1 - Продажба на Гаражни клетки с врата: 100 лв. (сто лева);  Обособена позиция 2 – Обособена позиция 2 – Продажба на Гаражни клетки без врата: 100.00 лева (сто лева); Обособена позиция 3 – Продажба на Гаражни клетки без врата в лошо състояние: 10.00 лева (десет лева); Обособена позиция 4 - Продажба на Гаражни клетки с врата – 19 кв.м: 50 лв. (петдесет лева).

Цена на тръжната документация е в размер на 20 /двадесет/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 28.07.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 28.07.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

Лице за контакти при оглед: Юлиян Кьосев – тел. 0878661146

 


Полезни връзки