Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 351 по точка 2 от 14.07.2016г. обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС.


Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 10:00 часа в сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” №16.
Начална тръжна цена с включен ДДС е както следва: 1. Форд Транзит – лек автомобил /бус-пътнически/ – 768.46 лева. 2. Форд Транзит – лек автомобил /бус-пътнически/ – 617.40 лева. 3. Форд Ескорт – лек автомобил – 500.00 лева. 4. Ифа-Мултикар /специален, снегорин/ – 975.00 лева. 5. Газ-53 /специален, повдигаща се платформа/ – 725.00 лева. 6. Шкода Мадара /самосвал/ – 2 571.50 лева. 7. Магерус-Дойц /товарен/ – 1 725.20 лева.
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: 1.Форд Транзит – лек автомобил /бус-пътнически/ - 38.00 лева. 2.Форд Транзит – лек автомобил /бус-пътнически/  - 30.00 лева. 3.Форд Ескорт – лек автомобил - 25.00 лева. 4.Ифа-Мултикар /специален, снегорин/ - 48.00 лева. 5.Газ-53 /специален, повдигаща се платформа/ - 36.00 лева. 6.Шкода Мадара /самосвал/ - 28.00 лева. 7.Магерус-Дойц /товарен/ - 86.00 лева. Депозита се внася в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр.София, ул.”Козлодуй” № 16 или по банков път по сметка на дружеството – "ОБ" ЕАД, клон "Денкоглу", IBAN BG 10 SOMB 9130 10 10 28 0203, BIC SOMBBGSF. Всеки участник може да участва за една или няколко позиции.
Цена на тръжната документация е в размер на 20 /двадесет/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 05.08.2016 г., в сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” № 16.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 05.08.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” № 16.
Лице за контакти: Калоян Георгиев – тел. 02/9236219, факс 02 8322076.
 


Полезни връзки