Home | Public Orders | “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции”

“Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. ''Трансенерго и РП''  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (508 КB).

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 29.08.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (301 КB).

 

 

Отваряне на цените /к.10.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (54 КВ).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4 и доклад  от заседания на комисията /к. 25.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,74 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 25.10.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (206 КВ).

 

 

Договор №142/16.11.16г., и договор №143/16.11.16г., за изпълнение на поръчката  /к. 05.12.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (21 МВ).

 


Useful links