Home | Public Orders | “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT ”

“Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT ”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT ”

 


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (9.30 MB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 31.10.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (589 КB).

 

Отваряне на цени (качено 30.11.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (55 КB).

 

 

Протоколи  от заседания на комисията /к. 13.12.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,65 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 13.12.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (561 КВ).

 

 

Договори: №6/09.01.17г., №8/10.01.17г., №9/11.01.17г.за изпълнение на поръчката  /к. 09.02.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,94 МВ).

 

 

 Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (227 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 13.01.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (407 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 30.07.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (153 КВ).

 

 

 

 

 


Useful links