Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на електроматериали и LED осветители”

“Доставка на електроматериали и LED осветители”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на електроматериали и  LED осветители”

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (500 КB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 31.10.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (154 КB).

 

Отваряне на цени (качено 30.11.2016г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (55 КB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3,  от заседания на комисията /к. 12.12.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,85 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 12.12.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (215 КВ).

 

 

Договори: №5/09.01.17г., №18/23.01.17г.за изпълнение на поръчката  /к. 06.02.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,39 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 06.02.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (282 КВ).


 

Допълнително споразумение към договор №18/23.01.17г.за изпълнение на поръчката  /к. 25.01.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (165 КВ).

 

 

 Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (217 КВ).

 

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 26.02.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (429 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчката за договор No 5/09.01.2017г. с Линеа 21 ЕООД : 
/к. 29.12.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (429 КВ).

 

 

 


Полезни връзки