Home | Public Orders | “Доставка на асфалтобетон”

“Доставка на асфалтобетон”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

         “Доставка на асфалтобетон”         
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (395 КB).

 

 

Съобщение за отваряне на цените: /к.23.03.17г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


PDF формат (226 КB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  от заседания на комисията /к. 10.04.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,04 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 10.04.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (631 КВ).

 

 

Договор: №146/25.04.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 03.05.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (8,25 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (192 КВ).

 

 


Useful links