Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

“ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm”

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,11 MB).

 

 

 Решение за извършена промяна /к. 06.02.2017г./:

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (178 КВ).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (качено 24.02.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,65 MB).

 

 

Приложение: профил на трасето

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (9,62 КB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (качено 06.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (976 KB).

 

Отговор 3 на постъпило запитване (качено 06.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (172 KB).

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (530 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (11 МB).

 

 

Отговор 6 на постъпило запитване (качено 10.03.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (177 KB).

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 29.05.2017г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,03 MB).

 

Oтваряне на цени :/к. 15.09.2017г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (100 КB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и доклад от заседания на комисията /к. 12.10.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,53 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 12.10.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (154 KВ).

 

 

 

 

 


Полезни връзки