Home | Public Orders | “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси ”

“Доставка на бандажи за трамвайни мотриси ”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на бандажи за трамвайни мотриси ”
            

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (3,50 МB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 03.04.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (455 KB).

 

 Протокол от заседание на комисията  /к.06.06.2017г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (714 KB).

 

Отваряне цени доставка на бандажи  /к.23.06.2017г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (54 KB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и обобщен протокол  от заседания на комисията /к. 10.07.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (15,4 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 10.07.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,18 МВ).

 

 

Договори:  №СЕ-99/27.07.17г., СЕ-100/27.07.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 16.08.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,23 MВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (218 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (422 КВ).

 


 

 

 

 


Useful links