Промяна на адрес на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД

Е-мейл Печат
„СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Считано от 12.07.2017г., адресът на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД с ЕИК 121683785, е променен както следва: гр.София, ул. „Подполковник Калитин“ №30. Този адрес следва да се счита и за адрес за кореспонденция на дружеството.
    Промяната е извършена във връзка с определен от Географска информационна система (ГИС)- София  адрес и Решение №347 от 22.06.2017г. на Столичен общински съвет.
 

Полезни връзки