Home | Public Orders | „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp”

„Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

„Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp”
     
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (528 KB).

 

 

Становище на АОП за осъществен контрол:  /к.29.08.17г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (18 KB).

 

Решение номер 17, т. 2.1 за промяна, за доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар:  /к.01.09.17г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (204  KB).

 

Отговор 1 на постъпило запитване:  /к.15.09.17г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (277  KB).

 

 

Протокол 1  от заседание на комисията /к. 24.10.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,88 MВ).

 

 

Отваряне на цени (к. 20.11.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (144 KB)

 

 

Промяна на датата за отваряне на цени (к. 23.11.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (190 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседания на комисията /к. 02.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,01 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 02.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,38 MВ).

 

 

Договор:  №СЕ-ТЕ-ОП-148/28.12.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 09.01.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17,1 МВ).

 

 

Приложение към договор:  №СЕ-ТЕ-ОП-148/28.12.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 09.01.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17,1 МВ).

 

Анекс към договор:  №СЕ-ТЕ-ОП-148/28.12.17г., за изпълнение на поръчката  /к. 16.01.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17,1 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 КВ).

 

 

Обявление за изменение на  поръчката: /к. 01.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (513 КВ).

 

Анекс към договор СЕ-ТЕ-ОП 148 (28.12.17) за изпълнение на  поръчката /к. 30.01.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (388 КВ).

 

Обявление за изменение на поръчката /к. 30.01.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (151 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 11.08.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (458 КВ).

 

 

 

 

 

 


Useful links