Съобщение за курс - тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат

 

 


„С Т О Л И Ч Е Н Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД

ще проведе курс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 18.09.2017 г.. За участие в курса е необходимо да се представят следните документи :

 

1.      Лична карта.

2.      Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.      Удостоверение от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.      Диплома за средно образование.

5.      Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория     „Т тб“.

 

Курсът ще е Б Е З П Л А Т Е Н със сключване на договор за задължителна работа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за срок най-малко от 3 /три/ години.

 

Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193 - трамвайно депо „Банишора“.

Тел. 028132378

 

  

 

Полезни връзки