Home | Public Orders | “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под."Трансенерго и РП"
  обявява
 oбществена поръчка,
чрез публично състезание за:

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”
     
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (462 KB).

 

 

Отваряне на цени (к. 16.11.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (192 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседания на комисията /к. 01.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,79 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 01.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (794 KВ).

 

 

Договори:  №СЕТЕОП-2/22.01.18г., СЕТЕОП-5/22.02.18г.; , за изпълнение на поръчката  /к. 31.05.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,49 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 31.05.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (389 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 21.05.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (785 КВ).

 

 

 


Useful links