Home | Public Orders | “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси ”

“Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси ”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси ”
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (920 КB).

 

 

Чертежи на зъбни колела: (к. 09.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (
10,7 МB).

 

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (11,5 МB).

 

Отваряне на цени (к. 29.11.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (
54 KB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседания на комисията /к. 22.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,18 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 22.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (182 KВ).

 

 

Договори:  №СЕ-15/25.01.18г.,СЕ-20/30.01.18г.; СЕ-21/30.01.18г.; СЕ-22/05.02.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 23.02.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,99 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 23.02.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (282 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 17.06.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (401 КВ).

 

 

 

 


Useful links