Home | Public Orders | “Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

“Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (798 КB).

 

 

Отваряне на цени (к. 12.12.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (
190 МB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседания на комисията /к. 22.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,24 МВ).

 

 

Решение за класиране  /к. 22.12.2017г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (770 KВ).

 

 

Договори:  №СЕТЕОП-1/19.01.18г.,СЕТЕОП-4/30.01.18г.за изпълнение на поръчката  /к. 12.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,10 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (388 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (388 КВ).

 

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (367 КВ).

 

 

 


Useful links