Home | Public Orders | Доставка на асфалтобетон

Доставка на асфалтобетон

E-mail Print
There are no translations available.

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на асфалтобетон”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (763 KБ)

 

 

Отваряне на цени (к. 26.03.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (190 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5  и доклад от заседанията на комисията  (к. 24.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (3,94 MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 24.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (189 KB)

 

 

 

Договор:  №СЕТЕОП-7/08.06.18г, за изпълнение на поръчката  /к. 12.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,84 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (358 КВ).

 

 

 

 


Useful links