Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка и монтаж на платформи“

“Доставка и монтаж на платформи“

Е-мейл Печат

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

“Доставка и монтаж на платформи“

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (2,78 МБ)

 

 

Отваряне на цени (к. 18.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (4 KB)

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 16.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (677 KB)

 

 

Решение за класиране  (к. 16.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (61 KB)

 

 

Договор:  №СЕ-93/29.06.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 10.07.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (868 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 10.07.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (200 КВ).

 

 

 


Полезни връзки