Home | Public Orders | "Доставка на смазочни материали"

"Доставка на смазочни материали"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
пряко договаряне (борсова сделка) за :


"Доставка на смазочни материали"

 
 

Решение за откриване от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (524 KB).

 

 

Договори:  №025-СЕ-49/27.03.18г.,026-СЕ-48/27.03.18г. , за изпълнение на поръчката  /к. 24.04.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (943 KВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 24.04.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (247 КВ).

 


Useful links