"Доставка на бетон"

Е-мейл Печат

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под.''Трансенерго и РП''
  обявява
oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

 "Доставка на бетон"

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (757 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:  /к.25.04.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (391 KB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията: /к.21.05.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат

 

RAR формат (654 КB).

 

 

Отваряне на цени (к. 25.05.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (52 KB)

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 11.06.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (2,15  MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.06.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (197 КB)

 

 

 

Договор:  СЕТЕОП-№8/09.07.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 10.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,38 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 10.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (193 КВ).

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (351 КВ).

 

 

 

 

 


Полезни връзки