Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”

“Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

“Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,13 MB).

 

 

Чертежи на електрографитни изделия:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (12,3 MB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 11.06.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (74 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (к. 26.07.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4,09 MB).

 

 

Отваряне на цени (к. 17.08.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (53 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 11.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,39  MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (97 КB)

 

 

 

Договор:  №СЕ-136/08.10.18г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 05.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (606 KВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка: /к. 05.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (209 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 15.06.2021г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (380 КВ).

 

 

 


Полезни връзки