Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"

"Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (3,15 MB).

 

 

Протокол 1  от заседание на комисията /к. 17.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,15 МВ).

 

 

Отваряне на цени (к. 12.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (52 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 03.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (2,56  MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 03.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (134 КB)

 

 

Договори:  №СЕ-153/07.11.18г.,СЕ-154/07.11.18г.; СЕ-155/07.11.18г. за изпълнение на поръчката  /к. 10.12.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,98 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 10.12.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (246 КВ).

 

 

Решение за избор на вторият участник за обособена позиция 2  (к. 18.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (457 КВ).

 

 

 

Договор:  №СЕ-40/26.03.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 17.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,02 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 17.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (195 КВ).

 

 

  Обявление за изпълнена поръчка: /к. 19.11.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (409 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 06.07.2021г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (408 КВ).

 

 

 


Полезни връзки