Home | Public Orders | "Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии "

"Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии "

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

"Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии "

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (885 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (к. 12.09.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (369 КB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 13.12.2018г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (53 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 11.01.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,23 MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.01.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (115 КB)

 

 

 

Съобщение до "Керамик Лукс" ЕООД относно решение за класиране : /к. 14.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (225 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-83/11.07.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 24.07.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (856 KВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 24.07.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (195 КВ).

 

 


Useful links