Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT"

"Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT"


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (13,5 MB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к.18.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (182 КВ).

 

 

Решение за обявление за удължаване на срока за подаване на оферти (к.20.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (405 KB).

 

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (к. 20.11.2018):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,40 MB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 12.02.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (57 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и доклад  от заседанията на комисията  (к. 22.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи комисия (10,9  MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 22.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (527 КB)

 

 

 

Съобщение до "Керамик Лукс" ЕООД относно решение за класиране : /к. 15.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (793 КВ).

 

 

Договори: № CE-63/30.05.2019г. № CE-72/14.06.2019г., № CE-73/14.06.2019г., за изпълнение на поръчката (к.01.07.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,03 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.01.07.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (196 KB).

 

 

Договори:  №СЕ-77/27.06.19г., СЕ-81/01.07.19за изпълнение на поръчката  /к. 24.07.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,29 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 24.07.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (93 КВ).

 

 

Обявление за изпълнен договор: /к.23.08.2021г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (408 КВ).

 

 

 

 


Полезни връзки