Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

“Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (5,00 MB).

 

 

Отваряне на цени (к. 02.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (193 KB)

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и доклад  от заседанията на комисията  (к. 09.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи 1, 2, 3 и доклад  (3,45 МB)

 

 

Решение за класиране  (к. 09.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (341 КB)

 

 

 

Договори: № CE-ТЕ-ОП-17/05.11.2018г., № CE-ТЕ-ОП-18/12.11.2018г., за изпълнение на поръчката (к.27.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,49 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.27.06.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (213 KB).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 20.07.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (385 КВ).
 


Полезни връзки