Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | "Доставка на стълбове и части за контактна мрежа"

"Доставка на стълбове и части за контактна мрежа"

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 "Доставка на стълбове и части за контактна мрежа"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,69 MB).

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к.29.08.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор 1 на питване
RAR формат (132 KB).

 

 

Отваряне на цени (к. 25.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (55 KB)

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 03.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (4,05  MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 03.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (413 КB)

 

 

 

Договори:  №СЕ-ТЕ-ОП-14/19.10.18г.,СЕ-ТЕ-ОП-15/25.10.18г.; СЕ-ТЕ-ОП-16/26.10.18г. за изпълнение на поръчката  /к. 10.12.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,62 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 10.12.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (228 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (373 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 28.11.2019г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (385 КВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 21.08.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (382 КВ).

 

 

 

 


Полезни връзки