Home | Public Orders | “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”

“Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез процедура на пряко договаряне за:

“Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (839 КB).

 

 

Писмо-справка БТК (к.11.09.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат
RAR формат (1,46 МB).

 

 

Протоколи 1, 2 и доклад от заседанията на комисията  (к. 11.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (396 КB)

 

 

Решение за класиране  (к. 11.10.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (44 КB)

 

 

 

Договор:  №СЕ-144/26.10.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 23.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,11 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 23.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (216 КВ).

 

 


Useful links