Home | Public Orders | "Доставка на автомобилни гуми"

"Доставка на автомобилни гуми"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

"Доставка на автомобилни гуми"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (921 КB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 22.11.2018г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (54 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3 и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 13.12.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (936 KB)

 

 

Решение за класиране  (к. 13.12.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (104 КB)

 

 

 

Договор: № CE-9 от 23.01.2019г., за изпълнение на поръчката (к.08.02.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (866 КB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.08.02.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (217 KB).

 


Useful links