Курс за подготовка на тробейбусни шофьори от 21.01.2019 г.

E-mail Print
There are no translations available.

 

 

                    

            „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  21.01.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

 

1.    Копие от  лична карта.

2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.    Копие от диплома за средно образование.

5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

 

                        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.

                        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

 

             На 21.01.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .

    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.

 

Useful links