Home | Public Orders | “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД

“Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

“Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (20,5 MB).

 

 

Протокол 1  от заседание на комисията  (к. 20.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол (920 КB)

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 07.06.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (55 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 04.07.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи 1 и 2 (9,50 MB)

 

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи 3 и 4 (11,4 MB)

 

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол обобщен (6,80 MB)

 

 

Решение за класиране  (к. 04.07.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (1,79 MB)

 

 

 

Договори: № CE-86/06.08.2019г., № CE-87/06.08.2019г., № CE-88/06.08.2019г., за изпълнение на поръчката (к.03.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,00 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.03.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (251 KB).

 

 

 

 

 


Useful links