Home | Public Orders | “Доставка на униформено облекло”

“Доставка на униформено облекло”

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на униформено облекло”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1.62 МB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 20.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (82 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 26.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (803 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 26.02.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (431 KB).

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 08.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,32 MB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (к. 08.03.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (696 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 05.06.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (51 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и доклад  от заседанията на комисията  (к. 27.06.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (972 КB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 27.06.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (128 КB)

 

 

 

Договори: № CE-97 и № CE-98 от 15.08.2019г., за изпълнение на поръчката ( к.16.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (868 KB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.16.09.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (207 KB).

 

 

 

 


Useful links