Провеждане на първоначално интервю с кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на трамвай (категория Ттм)

E-mail Print
There are no translations available.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


  НА  01,  03,  04 и  05.04 (април ) 2019г. от 8.30 часа до 10.30 и от 13.30  до 15.30  часа

ще се проведе първоначално интервю със зам.директора по ЕВ на “Столичен Електротранспорт” ЕАД инж.Иво Василев на  кандидатите, желаещи да бъдат  включени в курс за придобиване на свидетелство за  управление на трамвай (категория Ттм) – Тм депо “Банишора” – централна административна сграда.

. Същите следва да са физически и психически  здрави, да не са осъждани , да имат средно образование , свидетелство за управление на МПС от категория”В”  и навършени 21 години.

“Столичен Електротранспорт “ЕАД
 

Useful links