Home | Public Orders | "Доставка на асфалтобетон"

"Доставка на асфалтобетон"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                                         "Доставка на асфалтобетон"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (818 KB).

 

Удължаване срока за подаване на оферти (к.10.05.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
RAR формат (381 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 24.06.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (53 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 04.07.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (2,74 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 04.07.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (192 КB)

 

 

 

Договор: № CE-ТЕ-ОП-5 от 23.07.2019г., за изпълнение на поръчката (к.15.08.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,98 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.15.08.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (193 KB).

 

 

 

Обявление за изпълнена поръчката: /к. 17.11.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (396 KВ).

 

 

 

 


Useful links