Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“

“Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (10,9 MB).

 

 

Протокол от заседание на комисията (к.15.07.2019г.)

 Изтегли документацията в RAR форматКомплект документи и условия за участие
RAR формат (358 КB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 29.07.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (53 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и доклад  от заседанията на комисията  (к. 15.08.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,43  MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 15.08.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (174 КB)

 

 

 

Договори: № CE-109/16.09.2019г. и № CE-112/24.09.2019г., за изпълнение на поръчката (к.17.10.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,08 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.17.10.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (255 KB).

 

Договори: № CE-143/29.11.2019г. и обявление за възложена поръчка за обособена позиция 14  (к.20.12.2019г.)

  Изтегли документацията в RAR форматZIP формат (3726 КВ).

 

 

 

 

 


Полезни връзки