Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях

Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях.


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (970 KB).

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 09.09.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (209 KB).

 

 

Решение за промяна и документация променена (к. 16.09.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (592 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 24.09.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (666 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 24.09.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (165 KB).

 

 

Информация при производство по обжалване: /к. 07.10.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (189 KB).

 

 

Удължаване срока за подаване на оферти, след определение на КЗК  (к.04.11.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
RAR формат (444 KB).

 

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 04.11.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (443 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (к. 11.11.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (581 KB).

 

 

Решение за удължаване срока за подаване на оферти (к. 22.11.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (422 KB).

 

 

 

Отговор 6 на постъпило запитване (к. 22.11.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (267 KB).

 

 

Отговор 7 на постъпило запитване (к. 28.11.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (335 KB).

 

Съобщение за отлагане на отваряне на офертите за доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях. (к.06.12.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (53 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на офертите за доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях. (к.04.02.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (146 KB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията  (к. 22.05.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (813 KB)

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к.22.07.2020):

 

Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (145 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и доклад от заседанията на комисията  (к. 13.08.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи и доклад  (5,98 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 13.08.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (631 КB)

 

 

 

Договор: № CE-167/28.10.2020г., за изпълнение на поръчката (к.06.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (11,6 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.06.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (180 KB).

 

 

Анекс 1/29.07.2021г., към Договор: № CE-167/28.10.2020г., за изпълнение на поръчката (к.02.08.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,40 MB).

 

 

Обявление за изпълнен договор  (к.26.05.2023г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (632 KB).

 

 

 

 

 

 


Полезни връзки