Начало | Конкурси | Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                                  “Столичен електротранспорт” ЕАД
                                                                 ОБЯВЯВА
                                  Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                        на :

1. Конкурс № 6
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
2. Конкурс № 7
     Постройка едноетажна масивна,   захранена  с ток и   вода, с обща площ 14
      кв.м.,  находяща   се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5-
     “Княжево”
Първоначална месечна наемна цена : 110 ( сто и десет) лв. без  вкл.ДДС;
3. Конкурс № 8
Авто-мото център, състоящ се от три клетки, офис и санитарен възел, захранен  с ток и промишлена вода, с обща площ 223 кв.м.,  находящ   се  на ул.”Подп.Калитин”
Първоначална месечна наемна цена : 640  (шестотин и четиридесет) лв. без  вкл.ДДС ;
4. Конкурс № 9
Павилион метален с обща площ от 25 кв.м., включващ две помещения, захранен  с ток и вода, находящ   се  в двора на трамвайно депо “Банишора”
Първоначална месечна наемна цена: 60 (шестдесет ) лв. без  вкл.ДДС;  
5. Конкурс № 10
    Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка  
    ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС .

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.06.2020 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, ст.23, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  23.06.2020 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 24.06.2020 г., 11 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки